Z uporabo spletnega orodja želimo spodbuditi tvoje razmišljanje na temo poklicne zrelosti. Ko ovrednotiš 30 trditev znotraj 6. področij (rezilientnost, motivacija, določanje ciljev, trg dela in delovno okolje, prilagodljivost, poklicne veščine), bodo tvoji odgovori prikazani pisno in v obliki diagrama. Odgovori niso »pravilni« ali »napačni« ampak zgolj odražajo tvojo trenutno situacijo in ti pomagajo prepoznati možnosti za nadaljnji razvoj. Diagram spominja na radar ali pajčevino.

Poklicna zrelost predstavlja tvoje izhodišče in potencial ob začetku praktičnega usposabljanja, pripravništva ali zaposlitve. Enak razmislek velja pred (ponovnim) vključevanjem v programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, še posebej vajeništva.

Reševanje ti bo vzelo približno 20 minut. Tvoji odgovori ne bodo shranjeni ali posredovani drugim. Če želiš, lahko tvoje odgovore tudi natisneš. Želimo ti vse dobro na poti do tvoje poklicne zrelosti!

Za vsako od 30. trditev označi, v kolikšni meri veljajo zate, tako da izbereš enega od spodnjih šestih odgovorov.


Tvoje ime

Komentar

Začni znova